Portfolio Categories: Film


De animatie roept slachtoffers op anoniem een vragenlijst in te vullen.

Hierdoor kan beter in kaart worden gebracht waar de hotspots in de stad zijn, op welk tijdstip en hoe daarop te anticiperen. De animatie is gemaakt voor de gemeente Tilburg en diverse zorg- en veiligheidspartners.